Hele byrådet samles i ny konstitueringsaftale

Ny konstitueringsaftale, hvor alle partier i byrådet er med

Gribskov Kommune står overfor en økonomisk ubalance, som kræver politisk prioritering, både i forhold til udgifter og indtægter.
Dette kræver et samlet byråd, hvor alle er enige om den fremtidige økonomiske styring – og dermed præmisserne for budgetaftalen.

”På denne baggrund er det glædeligt, at konstatere at vi nu står med en konstitueringsaftale, hvor alle partier i byrådet er med. Jeg er glad for vi alle står sammen, og at Venstre også er med i konstitueringen. Det er vigtigt, at alle borgere i Gribskov er politisk repræsenteret i en konstituering – og at et byråd er funderet på det bredest mulige flertal” siger Borgmester Anders Gerner Frost (NytGribskov)

”I Venstre er vi glade for at være blevet inviteret med i konstitueringen, og dermed bidrage til forsat at tage ansvar for kommunens udfordringer også i fremtiden” siger gruppeformand Birgit Roswall (Venstre).

Konstitueringsaftalen – der er underskrevet i dag lørdag af samtlige partier i byrådet – angiver desuden en ny retning for udvalgsarbejdet i Gribskov Kommune. Der vil i fremtiden være færre udvalg, med en skarpere opgavefordeling og mere fokus på kommunens kerneopgaver.

Der vil således i fremtiden være følgende udvalg;

Økonomiudvalget

Formand Borgmester Anders Gerner Frost – NytGribskov Næstformand Viceborgmester Bo Jul Nielsen

Udvikling, By og Land

Formand Pernille Søndergaard – NytGribskov

Næstformand Brian Lyck Jørgensen – Dansk Folkeparti

Næstformand Bent Hansen – Venstre

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Formand Morten Ulrik Jørgensen – NytGribskov

Næstformand Jesper Behrensdorff – Konservative

Ældre, Social og Sundhedsudvalget

Formand Birgit Roswall – Venstre

Næstformand Pernille Kromann – NytGribskov

Børn, Idræt og Familieudvalget

Formand Sisse Krøll Willemoes – NytGribskov

Næstformand Natasha Stenbo Enetoft – Venstre

Beskæftigelses- og Ungeudvalget

Formand Mikkel Andersen – Socialdemokraterne

Næstformand Jørgen Simonsen – Venstre

Et §17, stk 4 udvalg med varierende dagsordner valgt af byrådet

Formand Trine Egetved – Konservative

Næstformand Pia Foght – Socialdemokraterne

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *