Jesper Behrensdorff

Erhvervs- og kulturlivets stemme i Gribskov Byråd

Mit navn er Jesper Behrensdorff. Jeg har siddet i Gribskov Byråd siden 2015 og jeg genopstiller for NytGribskov.

Som byrådsmedlem vil jeg særligt bruge min praktiske erfaring som selvstændig til at skabe bedre muligheder for vores virksomheder i Gribskov. Jeg vil bl.a. arbejde for at genskabe et nyt Gribskov Erhvervs- og vækstforum, der skal binde hele kommunens erhvervsindsats sammen til en koordineret helhed og sikre virksomhederne én indgang til kommunen

Turismen er Gribskovs vigtigste erhverv og vi skal udnytte de mange muligheder, vi har for en dynamisk oplevelsesøkonomi, der er knyttet tæt sammen med kulturen. Det betyder også, at vi som kommune skal investere i at have endnu flere attraktioner, der knytter os sammen som borgere og får flere besøgende til kommunen. Jeg har i to valgperioder kæmpet for bevarelse af Tinghuset, hvilket betyder at vi nu har plads til at huse nærpolitiet. Jeg vil gerne arbejde for, at resten af huset anvendes til kultur- og foreningsformål og samspil med Frivillighedshuset.

Jeg vil fortsat arbejde for, at vi byudvikler vores lokalsamfund med boliger til flere tilflyttere og borgere i alle aldre. Det polstrer kommunekassen til at betale for vores velfærd, gør vores lokalsamfund bæredygtige med skoler m.m. og skaffer lokal arbejdskraft til virksomhederne. Men det skal ske i respekt for omgivelserne og borgernes synspunkter.

Jeg er 60 år, gift med Birgit. Vi bor i Helsinge og driver på 35. år vores familievirksomhed Bijé Fritid og Camping. I fritiden nyder vi sejlerlivet i Gilleleje Havn.