Jonna Præst

Jeg har siddet 2 perioder i Byrådet.

Der har jeg lært:

At resultater til gavn for borgerne ikke opnås ved negativ omtale af Gribskov kommune i medierne men ved saglig indsats i udvalgsarbejdet.

I det nye Byråd vil jeg især arbejde for:

  • At Skolerne i lokalsamfundene bevares.
  • At der gives mulighed for øget praktisk bistand.
  • At renovering/modernisering af Græsted Skole til nutidig standard finder sted.
  • At der gives bedre uddannelsestilbud til personalet i pleje-og sundhedssektoren.