Lægefaglige konsulenter i Kommunerne, og overvejelser herom.

I udvalget Beskæftigelse og Unge har vi drøftet en tilbagemelding til Folketingets beskæftigelsespolitiske ordførere i forhold til besparelser på jobcentrene de kommende år.

Jeg har på dette møde påpeget, at der kan være besparelser at hente i forhold til lovgivningen om brugen af lægefaglige konsulenter i kommunerne. Dette opleves ofte at de lægefaglige ikke bibringer den individuelle hjælp og indsats som loven netop hviler på. Mange tilbagemeldinger fra borgere er, at de lægefaglige konsulenter ikke har det fornødne samarbejde med egen læge, den enkelte sagsbehandler og borgeren selv.

Der er gode intentioner bag lovgivningen ift anvendelsen af lægefaglige konsulenter, men spørgsmål er om man kunne retænke denne lovgivning og i stedet spare på denne del og i højere grad anvende det materiale der i forvejen er udredt om den enkelt.

For os i NytGribskov er det vigtigt at understrege, at mere af det samme ikke gør en forskel og derfor glæder det os at Folketingets beskæftigelsesordførere netop rækker ud og vil have vores tilbagemeldinger fra kommunerne.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *