Langdraget bevaret

Det glæder os i nytgribskov, at byrådet i dag bakker op om beslutningen om at bevare Børnehuset Langdraget. Det er afgørende for os, at alle børn i Gilleleje skal have mulighed for at blive passet i Gilleleje. Vi skal politisk sikre, at der er plads til Gillelejes børn. Når en børnefamilie vælger at bosætte sig i Gilleleje, så har det stor værdi, at man kan få børnene passet i netop Gilleleje for også herigennem at blive en del af lokalsamfundet. I nytgribskov arbejder vi målrettet med at få flere familier til Gribskov Kommune med en aktiv bosætningsstrategi. Her er det afgørende for børnefamilier, at vi har sikrer plads til Gribskovs børn i vores dagtilbud.

Desuden ser vi, at den forventede besparelse er langt mindre end forventet – nemlig på 280.000 kr. Når vi samtidig skal etablere en ny legestue for dagplejebørn i Gilleleje, som i dag har til huse i Langdraget, så ser vi ikke, at der er en økonomisk gevinst ved lukningen.

Det har været en lang politisk proces, som særligt for de berørte familier har skabt utryghed omkring børnenes hverdag. Den lange proces skyldes, at lukningen af Langdraget er en del af en budgetaftale – og hermed kræver det, at et samlet byråd er enig i at Langdraget skal bevares. Det er vi heldigvis enige om.

Hvis jeg skal se tilbage på dette forløb, så står det helt klart for mig, at vi ikke skal lukke børnehuse på baggrund af en forventning om udviklingen i børnetal, men i stedet skal vi tage udgangspunkt i de faktiske børnetal. En lukkeproces på et år skaber for meget usikkerhed og derfor er jeg også glad for, at vi i dag har et enigt byråd, som vælger at bevare Langdraget i Gilleleje

Sisse Krøll Willemoes
Formand for Børne og Familieudvalget
Nytgribskov

 

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *