Flyvende kugler er en saga blot

Naboerne til Mårum Teglværk kan nu ånde lettet op, mandag aften vedtog Plan- og Miljø udvalget at sætte en stopper for Bad Boys Airsoft’s aktiviteter på teglværket. Standsningen skal ske hurtigst muligt, men firmaet nægter at stoppe aktiviteterne og klager nu over afgørelsen.

Kandidat for nytgribskov til kommunalvalget
Kandidat for nytgribskov til kommunalvalget

Flyvende kugler i haverne, kommandoråb, større og mindre smæld fra luftgeværer og luftpistoler bliver nu en saga blot efter Plan- og Miljø udvalget mandag aften besluttede at fastholde Lokalplanen og derved sætte en stopper for airsoftfirmaets aktiviteter på området.

Siden 2009 har naboerne talt for døve øren trods de flere gange anmeldte at de følte sig generet af skydebanen, der drives kommercielt af firmaet Badboys Airsoft ApS i Tåstrup. I weekenderne og på flere hverdage var der gang i airsoftspil på området, hvor naboerne blot var beskyttet af et hegn ind mod deres ejendomme, samt et krav om at spillerne ikke skød på tværs af banen men på langs.

Alligevel kunne naboerne weekend efter weekend opsamle hvide, grønne, sorte og brune kugler i deres haver.

I forbindelse med sagsbehandlingen har Bad Boys Airsoft oplyst at besøgstallet på en weekend var omkring 150 personer, som i sommerhalvåret benyttede området i tidsrummet 11:00-18:00. I vinterhalvåret stoppede aktiviteterne omkring kl. 17:30.

Udover de faste spilledage på området, som er benyttet siden 2009, blev der også åbnet for aktiviteter i nogle hverdage, ligesom der også med jævne mellemrum afholdtes ‘Natspil’ på området.

Godkendt af politiet – men ikke af kommunen
Nordsjællands Politi gav tilladelse til åbning af skydebanen i 2009, tilladelsen er siden fornyet efter syn af stedet hvert andet år. Politigodkendelsen er ikke afhængig af en kommunal godkendelse, da politiets tilladelse alene drejer sig om sikkerheden på stedet.

Alt tyder dog på at der aldrig er blevet givet en kommunal tilladelse for brug af teglværksområdet til firmaets aktiviteter – og derfor blev der sat en streg mandag.

– I dag hvor der klages over skydebanen, står vi med det valg, at vi enten skal indlede en ny proces med udarbejdelse af en ny lokalplan, eller om vi skal forlange den nuværende overholdt. For mig og flertallet i udvalget vejer naboernes synspunkter tungt. Når de nu har accepteret, at der er produktion af mørtel og beton i det gamle teglværk, skal de ikke også have deres weekender og aftener ødelagt af en aktivitet, som drives rent kommercielt, siger Morten Ulrik Jørgensen (Nyt Gribskov), formand for Gribskov byråds plan- og miljøudvalg til Frederiksborg Amts Avis.

Påstanden fra Bad Boys Airsoft har været at de havde en tilladelse fra Gribskov Kommune, men den tilladelse har firmaet på intet tidspunkt kunnet fremvise på trods af at sagen har været udsat adskillige gange og stået i stampe. Ligeledes har en gennemgang af kommunens papirer i sagen heller ikke ført frem til at der nogensinde skulle have været udstedt nogen form for tilladelse til airsoftbanen på teglværket.

Forvaltningen i Gribskov Kommune meddeler nu både ejendommens ejer og lejeren, Bad Boys Airsoft, at aktiviteten på området skal ophøre.

Bad Boys: Vi lukker ikke…
– 
Kommunen har glemt at skrive os ind i … Ja de sidste par lokal planer de har lavet, derfor mener de at vi bør lukke så de ikke skal lave lokalplanen om, men det mener vores advokat ikke, så så længe der kører en klagesag, så fortsætter vi som altid, vi har vores på det rene, og vi er fortrøstningsfulde med at det hele falder på plads, hvis ikke før så senere, skriver Bad Boys Airsoft på deres Facebook side.

Den udmelding møder dog langtfra nogen forståelse eller sympati fra politisk side.

– Det er selvfølgelig korrekt, at de kan fortsætte så længe der verserer en klage over afgørelsen i Plan- og Miljø Udvalget. De kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet, og udsætte det en omkring en måneds tid – men jeg kan på ingen måde se at Natur- og Miljøklagenævnet kan ændre på afgørelsen om lukning, siger Brian Lyck Jørgensen (DF) fra Plan- og Miljøudvalget.

– Det er ikke til deres fordel at fortsætte aktiviteterne, når udmeldingen herfra er så klar om at de skal stoppe, siger Morten Jørgensen, (Nyt Gribskov), til Gribskov Lokalavis.

– Hensynet til naboerne vejer tungt i denne sag, de lever dagligt med støj fra det gamle teglværksproduktion af beton og mørtel og så har de altså krav på at kunne have fred og ro i weekenderne, hvilket de ikke har haft siden skydebanen blev etableret, slutter Morten Jørgensen, (Nyt Gribskov)

FAKTA:
Airsoft kendes også som hardball, og er et spil som spilles af voksne iført sikkerhedsudstyr til formålet.
Man kan spille airsoft fra det fyldte 16. år, men kun med en forældretilladelse, alt spil skal ske på politigodkendte baner og spil i feks. nedlagte bygninger er ulovligt og kan straffes.

Brug eller besiddelse af airsoftvåben på offentlig vej er brud på våbenloven, og medfører oftest en bøde samt konfiskation af våbnet.

Gribskov Kommune rummer pt. to lovlige baner

Kilde: Gribskov Lokalavis

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *