Morten Klitgaard

Det fysiske læringsmiljø i dagtilbud og skole skal favne alle:

For at skabe gode betingelser for bøns udvikling i dagtilbud, skal vi skabe læringsmiljøer, der inspirerer børn og voksne til at lege, være nysgerrige og udforskende.

Vi skal følge med tiden – Skolens læringsrum skal optimeres således at vi får skabt understøttende læringsmiljøer for vores børn og unge. De fysiske rammer og indretning skal sikre et effektivt og innovativt læringsmiljø.

Alle, uanset hvem man er fortjener et sundt og aktivt liv

Vi skal indrette områder med faciliteter som inspirerer til bevægelse, hvor man som borger får mulighed for at være aktiv og ikke mindst sikre en sund trivsel, hvor man er en del af et fællesskab sammen med andre.

Vores idrætsfaciliteter har brug for at blive opgraderet og få et løft. Dette for at gøre det mere attraktivt for de borgere som allerede anvender faciliteterne og for at kunne tiltrække nye borgere til at blive en aktiv del af foreningslivet.