Nej til dispensationer i forbindelse med Kirkestrædet i Gl. Annisse

I NytGribskov mener vi at den bevarende lokalplan i Gl. Annisse er vigtig og understøtter det særpræg Gl. Annisse har. NytGribskov har gennem hele forløbet været optaget af, at den bevarende lokalplan overholdes. Derfor glæder det os at Planklagenævnet ophævede og sendte den del af kommunens afgørelse af 19. september 2017, vedrørende facader og vinduer tilbage til fornyet behandling i kommunen. 

Planklagenævnet mente at disse forhold ikke er i overensstemmelse med lokalplanen. Det betød reelt, at der skulle gives dispensation til disse forhold. 

I NytGribskov har vi på intet tidspunkt ønsket at give dispensation til den bevarende lokalplan i Gl Annisse. 

Vi har fulgt denne linje fra begyndelse, og allerede tilbage i december 2015 nedlagde Morten Ulrik Jørgensen – daværende planudvalgsformand – et byggestop som dog efterfølgende blev ophævet.

Vi er derfor yderst tilfreds med aftens beslutning om at følge den bevarende lokalplan i Gl. Annisse.

Anders Gerner Frost

Pernille Søndergaard

Morten Ulrik Jørgensen

Pernille Kromann Sams

Morten Klitgaard

Tonny Nalepa Jensen

Jesper Behrensdorff

Jonna Præst

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *