Nordsjællands kystsikring

 

Kysten er vores nerveSå er sommeren forbi for 2013 og efterår og vinter melder snart deres ankomst med vestenstorme og som bekendt med angreb på den Nordsjællandske kyst. Hvad er der så sket og hvor er initiativet for at sikre den kystlinje, som vi der bor i Gribskov Kommune er vidne til, lider stor skade hver år, grundet naturens enorme kræfter?

Først i 1990, blev der af en lokal politiker i daværende Helsinge Byråd, stillet forslag om, at der på landsplan blev etableret en “Kystsikrings Fond”, som samtlige skattepligtige danskere skulle bidrage med et gebyr på (daværende) 50 kr. årligt. Hvis det var blevet en realitet, ville Danmark i dag have en kystsikringsfond, som ville råde over et årligt millionbeløb. Kystsikringsfonden skulle medvirke til, at vi alle bidrog til at sikre de danske kyster.

Der var ikke flertal for foreslaget, da den borgelige fløj afviste det med, at det administrativt ville være alt for omkostningskrævende og at det i øvrigt var en statslig/amtslig og kommunal opgave. Sidstnævnte har man ikke mærket meget til.

Jeg har altid haft svært ved at forstå, at det kun er borgere, som bor i en afstand af tre kilometer til nærmeste kyst, som skal bidrage økonomisk til den kystsikring, som nødvendigvis er påkrævet.

Det er min absolutte opfattelse, at alle danskere, hvor end vi bor i landet, har stor interesse for at sikre de danske kyster. Vi nyder jo alle havet og standen. Mange benytter vores kyster til fritidsinteresser og sport eller i forbindelse med deres arbejde.

Tiden er nu inde til, at vi genopliver drøftelsen om, hvordan vi skal sikrer vores kyster.

Nytgribskov, som nyt og ansvarligt parti, vil kunne løfte denne opgave med dygtig politisk indsigt og diplomati med udgangspunkt i den Nordsjællandske problemstilling og lokale forhold.

 

Erik Nørgaard, bestyrelsesmedlem nytgribskov

Tisvildeleje

 

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *