Ny sammensætning af udvalg

Pressemeddelelse fra DF, NG, A og V (konstitueringspartierne)

Bedre ledelse på børneområdetSamarbejde skaber resultater

Partierne i konstitueringsaftalen er enige om at ændre en del af den politiske ledelse i kommunen. Baggrunden er ønsket om særligt at styrke indsatsen i forhold til børn, samt arbejdet med etablering af ny skole i Gilleleje.

Børneudvalget er og har været i store udfordringer. Det er vi nødt til at tage ansvar for som ansvarlige partier bag konstitueringsaftalen. I forbindelse med at der indsættes en ny direktør, ønsker partierne bag konstitueringsaftalen en stærkere politisk ledelse med ny formand og næstformand. Derfor vil der på først kommende børneudvalgsmøde blive foreslået, at der skiftes formand.

Forslaget fra partierne er at børneudvalget ledes af Sisse Krøll Willemoes (nytgribskov), og at Venstre tildeles næstformandsposten. Konstitueringspartierne ønsker et formandskab i børneudvalget, der kan skabe rammer, der sikrer skolerne i de mindste byer, udvikling af attraktive lokalsamfund samt realisere tankerne bag børnebyerne.

Byggeriet af ny skole i Gilleleje er tæt forbundet med skabelse af et godt vækstgrundlag. Derfor foreslås det endvidere at skoleudvalget nedlægges og at arbejdet med ny skole i Gilleleje lægges ind under Vækstudvalget. På det kommende byrådsmøde vil der blive fremlagt forslag om dette med nyt kommissorium for et vækst-  og skoleudvalg. Sammensætningen af vækstudvalget fastholdes som nu.

Endvidere foreslås oprettet et nyt §17,4 udvalg som indtil årsskiftet skal omhandle handicapområdet. Efter årsskiftet  skal der være et forebyggelsesudvalg som forventes at arbejde resten af byrådsperioden. Handicapudvalget vil ligeledes blive foreslået på det kommende byrådsmøde. A besætter formandsposten i begge udvalg og Venstre næstformandsposten i udvalgene.

Der er herudover ændringer i ØU og teknisk udvalg. I Teknisk udvalg giver Ø deres plads til NG, og i Økonomiudvalget får Ø en af V´s pladser. Ø tilslutter sig, ved disse ændringer, konstitueringsaftalen af december 2013.

Med ovenstående ændringer mener konstitueringspartierne at arbejdet i byrådet vil blive styrket, og at der kan skabes grundlag for bredest mulige beslutninger fremover.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *