nytgribskov ønsker at styrke landsbyerne

nytgribskov støtter op om de lokale initiativer

Styrkelse af lokalsamfundetnytgribskov går til de kommende budgetforhandlinger med et ønske om at styrke landsbyerne i Gribskov kommune. Vi ønsker, at der afsættes en tværgående pulje på 1 mio. til styrkelse af dette område. Pengene skal bruges til at støtte lokale initiativer i kommunes mange små landsbysamfund. Der er lokalråd, borgerforeninger og andre græsrødder, som gør et kæmpe stykke arbejde i disse bysamfund. Vi ønsker at støtte denne indsats ved at give mulighed for, at søge penge fra en sådan pulje. Vi tror at mange opgaver ville kunne løses bedre lokalt på denne måde. F.eks. vedligeholdelse af fællesarealer, skiltning, etablering af legepladser, husleje i forsamlingshuse, eller andre ting, som er med til at gøre et lokalsamfund velfungerende og dermed attraktivt for evt. tilflyttere til vores kommune. Pengene til en sådan pulje, mener vi, bør komme fra alle kommunens stående udvalg, da der her jo netop er tale om en tværgående indsats til gavn for alle lokalområdets borgere.

Morten Ulrik Jørgensen
formand for Turist- og Erhvervsudvalget

Kandidat for nytgribskov til kommunalvalget
Kandidat for nytgribskov til kommunalvalget

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *