Nytgribskov vil en tæt dialog med medlemmer

Nytgribskov udvikler nyt koncept, som bringer borgere og lokalpolitikere i tæt dialog om udvikling af Gribskov Kommune.Tegners museum

Vi ønsker at inddrage medlemmer og andre interesserede i at udvikle vores politik samt være sparringspartnere og medtænkere på udvikling af Gribskov Kommune. Derfor har vi valgt at nedsætte fire politiske udviklingsgrupper (PUG), som har til formål at udvikle politiske områder, visioner samt være følgegruppe for arbejdet i udvalget.

nytgribskov har nedsat følgende udviklingsgrupper:
– PUG Plan, Miljø og teknik med fokus på at udvikle et Grønt og Bæredygtigt Gribskov.
– PUG Børn, Kultur og Idræt med fokus på at skabe en attraktiv kommune – ikke mindst for børnefamilier og Gribskovs unge
– PUG Erhverv, turisme og arbejdsmarked med fokus på udvikling af et Levende Gribskov.
– PUG Social og Sundhed med fokus på udvikling af et Sundt Gribskov samt et Modent Gribskov.

Har du lyst til at deltage i udvikling af Gribskov Kommune inden for et eller flere af ovenstående områder eller kender du andre interesserede eller ressourcepersoner inden for et eller flere af ovenstående områder, så er du velkommen til at anbefale dem til arbejdet? Skriv en mail sissewillemoes@gmail.com.

Vi håber at PUG kan være med til at udvikle innovative og unikke løsninger og initiativer til området – og til at vi kan få en tættere dialog hen over året.

Kandidat for nytgribskov til kommunalvalget

Sisse Krøll Willemoes

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *