Nytgribskovs ændringsforslag til budgettet 2018-21

På byrådsmødet den 9. oktober 2017 stiller nytgribskov forslag om følgende ændringer til det budgetforlig som V, DF og C har indgået uden reelle forhandlinger med de øvrige partier i byrådet.

I det driftbudget, som nytgribskov fremlægger er på kronen det samme i det enkelte år som forligspartierne, men vi omprioriterer og skaber økonomi til:
 • opnormering på dagtilbud
 • øget tilskud til eventpladsen (1 årige projektleder)
 • delvis tilbagerulning af besparelser på folkeskolen
 • Kultur, herunder Munkeruphus
Vores besparelser er på driften på følgende poster:
 • borgerrådgiver
 • afskaffelse af True North forløb i skolerne (går til eksterne konsulenter)
 • drift af trafiklys ved Kildevej
 • projektleder okt 43 museum
 • hjemtagelse af beredskab
 • større indtægt ved fundraising
 • driftbesparelser ved energirenovering
 • driftbesparelse på ny skole i Gilleleje
Finansiering er på kronen det samme i det enkelte år som forligspartierne, men vi omprioriterer, så vi fortsat bibeholder tilskud til Musik i lejet
Vi har følgende ændringer til anlægsbudgettet, som forligspartierne ikke har med;:
 • rundkørsel ved Kildevej i stedet for lyskryds
 • opkvalificering af idrætsfaciliteter 7 mio
 • etablering af legepladser (2018: 2 mio i stedet for 0,1 mio. 2019: 1,5 mio)
 • Stier og cykelstier (2018: 3,6 mio og 2 mio pr år i overslagsårene)
 • fjerner tidsforskydningen, som forligspartierne har besluttet vedr. vækst, kyst og turisme
 • energirenovering af kommunale bygninger (15 mio)
 • bygning af ny skole i Gilleleje 0.-6. klasse

nytgribskovs ændringer til budget

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *