Omprioriteringsbidrag, nej tak

På byrådsmøde den 30. maj besluttede byrådet nedenstående udtalelse om omprioriteringsbidraget, hvor Gribskov Kommune opfordrer regeringen til at annullere omprioriteringsbidraget. Forslag til udtalelsen er stillet af Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og nytgribskov. Konservative og Venstre stemte imod. Anders, Sisse og Morten

Læs udtalelsen i sin fulde længde her:

Til finansminister Claus Hjorth Frederiksen med kopi til formandskabet i KL

Gribskov Kommune opfordrer regeringen til at annullere det såkaldte omprioriteringsbidrag, som efter vores opfattelse vil få uheldige konsekvenser for kommunerne – både politisk og økonomisk. Omprioriteringsbidraget er et problem, også selv om pengene føres tilbage til kommunerne. Disseskal nemlig spare uanset hvad, fordi pengene i givet fald først vil blive ført tilbage, når budgetterne er lagt; og ikke nødvendigvis føres tilbage til de kommuner og områder, som har afgivet dem. Dette vil gøre budgetprocessen mere vanskelig og risikerer at give konstante spændinger mellem kommunalbestyrelsen borgere og medarbejdere.

Omprioriteringsbidraget udfordrer unødigt det kommunale selvstyre, som er en af grundpillerne i det danske demokrati. Problemet er, at borgere og kommunalbestyrelser mister indflydelse, når centralt bestemte puljer erstatter lokalt forvaltede bloktilskud. Dertil repræsenterer de permanente puljer kimen til et konkurrerende fordelingssystem, hvilket kun vil gøre det hele mere vilkårligt, uigennemskueligt og besværligt for borgere, politikere og forvaltning.

Endelig ved vi alle, at den kommunale velfærd er en nødvendig forudsætning for et velfungerende lokalsamfund. Men vi ved også, at kommunerne i flere år har været igennem markante besparelser. En yderligere tilbageholdelse af en procent af de kommunale driftsudgifter kan derfor alvorligt svække borgernes tillid til daginstitutioner, skoler, lokalcenrre m.v. – en tillid som vi anser for helt afgørende for, at det lokale arbejdsmarked kan udvikle sig fleksibelt og dynamisk.

På den baggrund opfordrer Gribskov Kommune regeringen til at annullere omprioriteringsbidraget.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *