Ordinær generalforsamling og kick-off møde

Indkaldelse til nytgribskovs ordinære generalforsamlingcropped-LOGO-rundt-side001.jpeg

Onsdag den 23. februar 2017 kl. 17-18.30

Kick off-møde kl. 19-21

Græsted Kro

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 1. Valg af to stemmetællere
 1. Årsberetning ved Formanden
 1. Årsberetning ved Gruppeformanden
 1. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse ved kasseren
 1. Fremlæggelse af forslag til budget 2016, samt fastsættelse af kontingent for 2016 ved kassereren.
 1. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 1 uge før)
  1. Forslag fra gruppen vedr. vedtægtsændring, se bilag 1
  2. Forslag fra bestyrelsen om at Nytgribskov opstiller til regionsvalget under navnet Nytnordsjælland
 1. Udpegning af to æresmedlemmer
 1. Valg af Borgmesterkandidat
 1. Valg af Spidskandidat til Resionsvalget, jf. 7.ii.
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

på valg er Alan Nielsen, Anne Wirstad, Astrid Recinella, Jesper Nielsen

 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 1. Valg af Revisor og revisorsuppleant
 1. Drøftelse af foreningens politik og mål for det kommende år ved gruppeformanden (dette punkt behandles efter middagen til et særskilt ”kick off-møde”)

 

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *