Pernille Kromann Sams

Jeg hedder Pernille Kromann Sams, jeg er 42 år, gift med Henrik og har to piger på 12 og 15 år. Jeg er barnefødt i gl. Annisse og boet i Gribskov stort set hele mit liv. Vi bor i Annisse nord, og nyder at bo tæt på skolen, roen og den dejlige natur hvor vi kan gå tur med vores 2 hunde. 

I fritiden går jeg op i haven, hvor vi dyrker begrebet, Vild med vilje. Vi skaber plads til biodiversitet, hjemmehørende arter og netop denne agenda, ligger ud over ældreområdet, mit hjerte meget nært.

Jeg er sygeplejerske og har arbejdet med omsorgsfaget, og med syge og sårbare mennesker hele mit liv. Mit hjerte brænder for at skabe tid til omsorg i min hverdag og det er helt naturligt for mig at bringe det med ind i mit politiske liv. 

Vores nære sundhedsvæsen, de ældre, borgerne med demens og deres pårørende har behov for at vi politisk får prioriteret midlerne på området, således at der bliver tid til omsorg, men også til at vi har de personaler, der skal udføre plejen. 

Det bliver en stor opgave at skabe nogle gode rammer og vilkår, der kan tiltrække og fastholde personalet. Men jeg tror på at vi kan lykkes. Det har alle vores ældre borgere behov for.

Mine mærkesager er:

– Fokus på hvordan vi som kommune og borgere kan skabe de bedste betingelser for biodiversitet, således at vi værner om naturen, både i egen have og på kommunale arealer.
– Et samlet sundhedsfagligt hus med plads til både rehabiliterende – og akutte pladser.
– Ansættelse af en læge i det sundhedsfaglige hus.
– En attraktiv arbejdsplads med gode løn-, uddannelses- og arbejdsvilkår for alle sundhedspersoner.
– Flere midler til ældreområdet. 
– Øget demensindsats, med flere dagcenterpladser, samt øget mulighed for aflastning i hjemmet, for den raske ægtefælle.
– Sæt sygeplejen fri, med fokus på tillid til medarbejdernes evne og lyst til at planlægge egen arbejdstid, borgerindsatsen og ruterne. 
– afsættelse af midler til en øget uddannelsespulje og lokalt lønløft.