Børnenes Gribskov

Børn og unges læring

For at skabe højere kvalitet i børn og unges læring, er nytgribskov optaget af følgende områder:

Faglige stærke skolemiljøer i alle byer

nytgribskov ønsker at der fortsat er skoletilbud i alle bysamfund. nytgribskov ønsker at skabe fagligt stærke børnemiljøer i alle byer og opbygge meningsfulde fællesskaber, som styrker selvværd og deltagelsesmuligheder. Skolerne i både de små og større byer er kendetegnet ved høj kvalitet og møder børn og unge med høje ambitioner.

Børnebyer

nytgribskov vil arbejde for at, der etableres børnebyer i alle byer. I børnebyer oplever børn og forældre helhed og sammenhæng i børnenes læringsforløb fra 0-18 år. Institution, skole og FO samtænkes og der etableres rullende skolestart.

Børn og unge mødes med høje ambitioner

Børn og unge i Gribskov Kommune skal erfare, at det nytter at anstrenge sig. Derfor skal dag- og fritidstilbud samt skole sikre, at hver enkelt tages alvorligt, udfordres og støttes. nytgribskov ønsker at inddrage børn og unge som medskabere af deres egne læreprocesser og af de fællesskaber, de indgår i. Deres nysgerrighed og lyst til at lære skal stimuleres. Derfor vil nytgribskov arbejde for, at der benyttes en høj grad af holddannelse i skolerne, at eleverne i udskolingen sammensætter en stor del af deres skema samt at der indføres projektopgaver i flere fag gennem hele skoleforløbet. nytgribskov ønsker at sætte fokus på kvaliteten af de kommunale fritidsordninger gennem en ny organisering og nytænkning.

Det grønne klasserum – for institutioner og skoler

Naturen er en vigtig læringskilde for børn og unge. nytgribskov ønsker at etablere et grønt klasserum, der skal danne rammen om læring i dagtilbud og skole. Her dyrkes virkelighedens skole, hvor børn forbinder have, mad og natur og udvikler sammenhængsforståelse. En aktiv og spændende opdagelsesrejse mellem natur, haver og maver. En opdagelsesrejse for de nysgerrige og kreative, der gerne vil lære mere om sund mad, gode råvarer, natur, historien, kroppen, naturkræfterne og vores fælles miljø.

Lærerne udvikler skolen

Lærerne er centrale aktører, når skolen skal udvikles og kvaliteten i undervisningen styrkes. nytgribskov ønsker at etablere faglige udviklingsnetværk, hvor lærerne på tværs af skoler skaber udvikling lokalt med udgangspunkt i deres fagområder. Der udarbejdes 3-4 målsætninger, som er bredt forankret i det politiske system, til at løfte kvaliteten af skolen. Lærerne arbejder i netværk på tværs af skoler med at omsætte forskningsresultater, viden på det faglige område til ny praksis på egen skole. Netværkene understøttes af kompetente folk inden for de specifikke faglige områder (fx naturfag, sprogfag)

Fælles forvaltning 0-18 år

nytgribskov ønsker at etablere en fælles forvaltning for 0-18 års-området, for at sikre sammenhæng i læringsforløbet fra 0-18 år.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *