Et Grønt Gribskov

Miljø, plan og teknik

For at skabe en attraktiv grøn kommune, er nytgribskov optaget af følgende områder:

Nationalparken realiseres

Kongernes Nordsjælland bør realiseres så hurtigt som muligt. nytgribskov ser Esrum som den naturlige portal til Kongernes Nordsjælland. Esrum er indgangen til nationalparken og et oplevelses-, kultur- og kursuscenter placeres her.

Styrk klimaet lokalt


nytgribskov er optaget af beskytte og forbedre vores klima og miljø. Gribskov er klimakommune, og vi skal leve op til målsætningerne i denne aftale gennem reduktion af CO2 i kommunens egne bygninger, i driften og ved indkøb. Desuden arbejde med en samlet CO2-reduktion i hele kommunen.

Kysten er vores nerve

Kysten er en af Gribskov Kommunes enestående kendetegn og attraktioner. Derfor er det afgørende, at vi har en attraktiv og sund kyststrækning med rene og tilgængelige strande og mangfoldige muligheder for aktiviteter i og ved vandet. nytgribskov ønsker at gøre kysten levende.

Balancen mellem beskyttelse og benyttelse

Naturen i Gribskov skal anvendes af borgere og gæster, men det skal ske under hensyntagen til naturen. Søer og skove skal være tilgængelige og danne rammen om oplevelser, leg og motion således at der er balance i regnskabet: benyttelse og beskyttelse.

Bæredygtigt byggeri


Alt byggeri i kommunen bør være bæredygtigt byggeri, der er energibesparende og genanvender resurser. Derfor mener nytgribskov, at der skal tænkes bæredygtighed ind i nye boligområder, nybyggeri samt renoveringer af eksisterende huse. Fx ved etablering af solcelleanlæg, genanvendelse af vand og varme samt opstilling af husstandsvindmøller.

Sammenhængende energipolitik


nytgribskov ønsker at etablere et energiråd, der har til opgave at helheds- og samtænke energiforsyninger i hele kommunen.  Energirådets opgave er at udarbejde en egentlig energistrategi, der lægger retning og fokus for energieffektiviseringer og valg af energikilder i kommunen.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *