Et Sundt Gribskov

Sundhed, forebyggelse og ældre

For at skabe et sundt Gribskov, er nytgribskov optaget af følgende områder:

Sunde børn og unge

nytgribskov ønsker at styrke den forebyggende sundhedsindsats for børn og unge for at skabe høj livskvalitet gennem hele livet og undgå livsstilssygdomme. Gribskov Kommune har udarbejdet en kost- og bevægelsespolitik, som nytgribskov er optaget af, bliver omsat til hverdag i dag- og fritidstilbud samt skoler. Desuden vil nytgribskov arbejde for, at der serveres ernæringsrigtig kost i børneinstitutionerne og skoler samt at der skabes bedre og billigere adgang til et aktivt fritidsliv i hele kommunen

Sundhed i graviditeten

nytgribskov ønsker at etablere en forebyggelses- og normaliseringsindsats, der skal mindske graviditetsbetinget sygefravær hos de kommunalt ansatte og kommunens øvrige gravide. Erfaringer viser, at en ændring i den generelle folkesundhed har størst succes, når kvinden i familien får fokus på sund livsstil. Graviditeten er et tidspunkt i livet hvor kvinderne er særligt opmærksomme på og motiverede for forandringer i familiens sundhedsstatus.

Alternative boformer til ældre

nytgribskov ønsker at se nærmere på muligheden for at etablere alternative boligformer for selvhjulpne ældre i form af seniorfællesskaber, fællesskaber på tværs af generationer eller andre boformer, der øger livskvaliteten blandt ældre. Da ældre ikke er en samlet gruppe, men mangfoldig og differentieret ligesom kommunens øvrige borgere ønsker nytgribskov et aktuelt indblik i nutidens ældres behov for alternative boformer inden sådanne etableres.

En ekstra hånd

nytgribskov ønsker at se nærmere på den såkaldte “Odensemodel”, hvor kontanthjælpsmodtagere hjælper ældre og handicappede med praktiske gøremål, som fx havearbejde, små reparationer i hjemmet eller som supplerende på plejecentrene i kommunen. Erfaringer fra Odense viser, at der er en sidegevinst, idet modellen kan skabe venskaber på tværs af generationer på sigt.

 

 

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *