Pulje giver ikke minimumsnormeringer i Gribskov.

I forbindelse med regeringens udspil i forhold til minimumsnormeringer er der i 2020 en pulje på 500 mio. kr, denne pulje fordeles efter det forventede børnetal i kommunerne og desværre ikke på baggrund af de konkrete normeringer i de enkelte kommuner. Det betyder at Gribskov står til at modtage svarende til 2,6 mio. kr. – eller rundt regnet mindre end en 1/3 af hvad det i Gribskov reelt koster at indføre minimumsnormeringer i alle dagtilbud inklusiv de private.

Dette er problematisk – som vi ser det – fordi normeringerne i de enkelte kommuner jo som udgangspunkt har sit udspring i hvad der i de enkelte budgetter kunne findes indenfor servicerammen – det betyder reelt at kommuner med en stor andel af omkostninger på blandt andet ældreområdet og det specialiserede område har en normering der afspejler det omkostningstræk disse områder har i den samlede serviceramme i kommunen. Der er i regeringens uddeling efter børnetal ikke taget højde for den enkelte kommunes øvrige demografiske udfordringer der presser servicerammen – som vi ser det.

 

 

Børne- og undervisningsministeriet har anslået at Gribskov kommune af de i 2020 afsatte 500 mio. skal have 2,6 mio. kr til en opstart af minimumsnormeringer svarende til godt 6 normeringer(voksne).

 

I NytGribskov kunne vi godt tænke os en model der er lidt bredere end blot en fordelingsnøgle ift. antal børn, en fordelingsnøgle der tager udgangspunkt i den virkelige verden i kommunerne og de udfordringer den enkelte kommune har ift servicerammen.

 

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi i Nytgribskov hilser minimumsnormeringer velkommen og vi ser frem til den fulde plan for indfasningen af minimumsnormeringer bliver fremlagt.

Med venlig Hilsen

Morten Rohde Klitgaard

Næstformand i Børn,Idræt og Familieudvalget

Nytgribskov

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *