Samarbejde skaber resultater

Nytgribskov blev dannet på et ønske om et bredt samarbejde i byrådet – et samarbejde som med det nye budgetforlig er blevet en realitet. For første gang står alle partier bag budgettet og der er tale om et budget, hvor store dele af nytgribskovs politik bliver til realiteter i Gribskov.

Den største og mest synlige er en ny skole i Gilleleje. Det har været helt centralt for nytgribskov, at vi kan skabe ro om skolerne ved at fastholde skolestrukturen med lokale skoler i alle byer med faglige og trygge læringsmiljøer. Ligesom arbejdet med de attraktive lokalsamfund (børnebyer) kan få lov til at blive en realitet med en større sammenhæng mellem skole og dagtilbud, mellem fritidsliv og familieliv i de mindre lokale samfund. Det har været væsentligt for nytgribskov, at skolen i Gilleleje bygges til den nye skolereform, hvor elevernes læring er i centrum og hvor der er rum til bevægelse og fagligfordybelse i hverdagen. Men særligt at skolen bygges som en klimavenlig skole, hvor selve skolebygningen kan være genstand for læring omkring klima, miljø og bæredygtighed. Nytgribskov mener, at bæredygtighed skal tænkes med i nye boligområdet, nybyggeri og renoveringer. Det bør også gælde den nye springhal, som også er en realitet til glæde for rigtig mange børn og unge i Gribskov Kommune. Det er første skridt mod et bæredygtigt Gribskov.

I Gribskov kommune har vi en gruppe unge, som forlader folkeskolen uden de nødvendige færdigheder til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor gik nytgribskov til forhandlinger med en ide om at etablere Gribskov akademi, hvor elever fra folkeskolens 7.-8. klasse, som er fagligt udfordret, får mulighed for et løft. Akademiet er en sommercamp med intensiv faglig og personlig læring, der følges op med et etårigt mentorprogram, der støtter deltagerne med at fastholde udviklingen derhjemme. Akademiet tager udgangspunkt i erfaringer fra Drengeakademiet, som Løkkefonden har taget initiativ til og hvor eleverne løftede deres faglige niveau svarende til 2-3 år i løbet af 3 ugers sommercamp. Gribskov akademi bliver en realitet i sommeren 2015 og er første skridt for at sikre, at flere elever får succes i folkeskolen og senere i livet.

Nytgribskov mener, at vi skal gøre en ekstra indsats for de børn og unge, som har det svært i skole. Derfor vil vi gerne følge initiativet med Gribskov Akademi op med en egentlig handleplan, som skal løfte elevernes faglige niveau og øge trivslen i skolen.

Børn og unge i Gribskov skal udfordres ikke kun fagligt, men også personligt og kulturelt. Derfor er kulturpas for Gribskovs 4. klasser et initiativ, som peger i retning af, at der skal udvikles en egentlig børnekulturstrategi. Herigennem vil vi sikre, at alle børn i Gribskov mødet kunst og kultur gennem deres opvækst.

Gribskov en attraktiv kommune

I arbejdet med at tiltrække nye borgere og flere gæster til Gribskov Kommune står kulturen centralt. Derfor arbejder nytgribskov hele tiden på, at skabe de bedste vilkår for kulturen i Gribskov. I dette budget blev det med et forhøjet tilskud til Munkeruphus, musik i lejet samt det meget velbesøgte veterantræf i Græsted.

Et andet afgørende element for borgere, tilflyttere og gæster er vores kyst. Kysten skal vedligeholdes og vi vil arbejde for at skabe flere muligheder for oplevelser langs vores kyster i respekt for naturen. Derfor er vi også tilfredse med, at der er afsat midler til kystprogrammet og at molen i Tisvildeleje genetableres.

Desuden har nytgribskov fortsat fokus på, hvordan vi skaber en attraktiv erhvervskommune, som kan sikre arbejdspladser inden for kommunens grænser. Her er  etablering af erhvervscenteret væsentligt, men skal understøttes af at vi får nedbragt byggesagsbehandlingen. Det er svært at tiltrække borgere og erhvervsliv til Gribskov, hvis det skal tage halve år, at få en byggetilladelse klar.

Der kommer flere flygtninge til Danmark og derved også til Gribskov. Det har været afgørende for nytgribskov, at vi kan modtage flygtninge med værdighed og skabe de bedste rammer om deres nye liv som medborgere i Gribskov. En investering i flygtningen er en investering i fremtidige borgere i Gribskov.

Det glæder også os i nytgribskov, at budgettet bygger videre på strategien om at nedbringe antallet af tomme kvm i Gribskov kommune, som blev i værksat i sidste byrådsperiode. Vi ønsker liv i de kommunale bygninger, på skoler, daginstitutioner, på plejehjem og i foreningslivet. En strategi for salg af ejendomme er derfor nødvendig for at vi kan bruge midlerne til udvikling frem for dyr drift af tomme bygninger.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *