Skal Gilleleje have et Okt43-museum?

På borgermødet om ‘Oktber 43-museum’ i Gilleleje var omkring 100 Gillelejeborgere mødt op for at udtrykke og diskutere deres tanker og holdninger til udvikling af Gilleleje museum.

Det var tydeligt på deltagerne, at der var behov for en tæt dialog mellem museumsforeningen, borgerne, politikerne og kommunen om udviklingen af Gilleleje museum. Man oplevede sig ikke inddraget i de beslutninger, som indtil nu er taget og beskrev det nuværende museumsprojekt som resultatet af en forhandling med kommunen – og ikke som et projekt som er blevet udformet i samarbejde og ligeværdighed. Derfor er det vigtigt, at interessenter og borgerne inddrages endnu bedre i udviklingen af Gilleleje museum.

På mødet var der særligt to store spørgsmål, som deltagerne var optaget af:

  • Skal vi have et Oktober43-museum i Gilleleje?
  • Skal der placeres et stort nybygget museum i Østergade?

I NytGribskov kan vi se muligheder i nyt museum i Gilleleje, men ser også store udfordringer for den gamle del af Gilleleje, hvis et nyt stort museum placeres i et så sårbart og bevaringsværdigt miljø. Vi ønsker, som flere af deltagerne på mødet også gav udtryk for, at vi bevarer og udvikler museumsgrunden i Østergade med et museum om Gilleleje, kysten og fiskeriets historie. Heri kunne en perment udstilling om Oktober43 indgå.

Vi mangler ligesom deltagerne i mødet svar på, hvordan problemerne omkring infrastruktur og parkering løses med en placering i Østergade, da området ikke kan rumme biler og busser for de forventede 30.000 besøgende årligt samt parkering. Desuden har sikkerhedsspørgsmålet omkring en jødisk attraktion slet ikke har været drøftet.

Lige nu ligger hele Gilleleje Museum pakket ned i kasser efter de er flyttet fra Pyramiden. I første omgang kunne vi pakke de nuværende museumsgenstande ud og genskabe Gilleleje museum på museumsgrunden i Østergade, så det står klar til sommerens besøgende i Gilleleje. Alt imens vi drøfter muligheder, udfordringer og løsninger på ovenstående spørgsmål vedr. et muligt Oktober43 museum.

Alt imens byrådet med borgmesteren i spidsen tænker nye museumstanker i form af et Oktber43 museum til 115 mio. samt nu også tanker om en ”blå planet” i Esrum, så har et flertal i byrådet med samme borgmester fjernet driftstilskuddet til Munkeruphus. Skulle vi ikke sikre og udvikle vores nuværende museer inden vi sætter nye skibe i søen? Der vil altid være behov for et kommunalt driftstilskud til vores museer. Opførsel af et nyt museum kan nok godt finansieres eksternt, men der skal sikres en intern drift før de eksterne fonde giver penge til en opførelse.

Morten Ulrik Jørgensen og Sisse Krøll Willemoes

 

 

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *