Søren Maack

Jeg stiller op til KV21 og her er lidt om mig og hvorfor jeg stiller op for NytGribskov 💚

Jeg hedder Søren Maack, 55 år og er socialpædagog. Jeg har været medlem af NytGribskov siden KV17. Jeg blev grebet af mangfoldigheden i partiet, den gode tone og viljen til at inddrage borgerne, før der træffes endelige beslutninger. 

Jeg brænder for mødet mellem mennesker og den gode relation, og tror på at menneskers forskelligheder giver udvikling, så Gribskov Kommune bliver et endnu bedre sted at bo og leve i. 

Demografien viser, at der bliver flere ældre i kommunen. Økonomien skal hænge sammen og velfærden bevares, så det er vigtigt, at vi får flere skatteindtægter til kommunen.

Gribskov Kommune har formået at tiltrække investorer, og er nu i fuld gang med byudvikling med et varieret bæredygtigt byggeri, for at tiltrække nye borgere til kommunen. Jeg vil arbejde for at forsætte denne udvikling.

Ældreområdet skal optimeres. Vi skal som kommune sikre, at alle ældre borgere får et værdigt og meningsfyldt seniorliv.

Børn er vores fremtid, og de skal have de bedste betingelser for et godt børneliv. Jeg vil arbejde, for at rammerne i vores institutioner understøtter børnenes trivsel. Vi skal sikre et godt arbejdsmiljø for de ansatte, så det smitter af på børnene og deres trivsel.  

Det er min oplevelse, at inklusion af specialbørn i normalområdet ofte ikke er nogen succes. Min erfaring er, at man bedre kan udvikle børn i små specialiserede enheder, hvor man kan drage den rette omsorg og læring for den enkelte.

Min holdning er, at mennesker med et handicap skal have den rette hjælp efter deres behov, så de kan være med til at bidrage til vores samfund og føle sig værdsat.

Vi skal værne om vores fantastiske natur i Gribskov Kommune. Vi skal tænke mere grønt ind i driften af kommunen, såsom alternativ energi på de kommunale bygninger og flere elbiler i den kommunale bilpark.

Mærkesager:

  • Velfærd med værdighed for børn, unge og ældre
  • Bæredygtig udvikling i by og på landet med respekt for naturen

X Stem personligt på Søren Maack