Thomas Jung

Jeg hedder Thomas Jung og er til daglig selvstændig erhvervsdrivende indenfor
oplevelsesindustrien.

I mit daglige virke arbejder jeg bl.a med kommunikation, markedsføring, projektstyring samt,
ikke mindst, eksekvering og implementering – alt sammen kompetencer jeg kan se der er
brug for i byrådet.

Min politiske interesse blev vakt i 2015 da jeg startede facebookgruppen Forældre i Gribskov
og siden da har jeg aktivt arbejdet for bedre vilkår for børn og unge.

Mit politiske engagement vil derfor naturligt have et fokus på at skabe de bedst mulige
rammer for et godt børneliv og dermed fortsætte det lobbyarbejde jeg startede med
Forældre i Gribskov, derudover har jeg en klar ambition om at gøre Gribskov kommune til en bæredygtig
kommune – og til en kommune i udvikling.

En kommune hvor vi kan udvikle boliger og arbejdspladser, men også hvor vi udvikler
fremtidens daginstitutioner med plads til nærvær, omsorg, læring og arbejdsglæde.

Hvor vi udvikler skoletilbud der er i balance med både børn og lokalsamfund – ikke med en
beregningsmodel der passer administrationen bedst.

Hvor vi udvikler bæredygtigt landbrug der passer på ressourcerne, ikke udnytter dem.
Vi skal skabe en kommune hvor vi tør tænke ud af boksen, udfordre vanetænkningen og
lade os udfordre af spændende projekter og nye ideer.

Hvor vi tør tage chancer og tør indrømme når vi tager fejl.

Hvor vi lytter mere og taler tydeligere.

Jeg vil arbejde på at skabe en kommune baseret på bæredygtig udvikling – fordi vi kan og
skal gøre det bedre i fremtiden.

I bund og grund skal vi huske på, i alt vi gør, at vi ikke arver jorden fra vores forældre – vi
låner den af vores børn.