Lærernes skal sikres tid til forberedelse

I nytgribskov mener, at tiden er kommet til, at vi skal genforhandle defolkeskolen i Gribskovn aftale, vi har med lærerne om deres arbejdstid. Det er afgørende for elevernes læring og trivsel, at lærerne har mulighed for at forberede og efterbehandle undervisningen. Det er en forudsætning for at skabe undervisning af høj kvalitet. Desuden viser undersøgelser, at lærerne er den væsentligste enkeltfaktor for elevernes læring og trivsel. Derfor vil vi gøre det mere attraktivt at være lærer i Gribskov bl.a. ved at sikre, at der er afsat tid til at lærerne kan forberede og efterbehandle undervisningen. Jeg har gennem det seneste år haft en god og løbende dialog med Gribskov Lærerkreds om, hvordan vi skaber bedre vilkår for lærerne. Dialoger, som blandt andet har vist, at der er behov for at gentænke den aftale, vi har vedr. lærernes arbejdstid. Vi har igangsat et effektprogram, hvor lærerne skal drøfte sammenhænge mellem indsatser og resultater, så vores børn og unge sikres endnu bedre undervisning. En forudsætning for denne drøftelse er, at lærerne oplever, at de har rammer, som giver mulighed for at løse deres kerneopgave med planlægning, gennemførsel og evaluering og undervisningen. Derfor har nytgribskov sammen med Socialdemokratiet stillet forslag om, at der skal indledes en ny dialog mellem Gribskov Lærerforening og administrationen for at skabe bedre vilkår for lærerne i Gribskov Kommune. Vores forslag behandles på børneudvalgsmøde den 9. januar, hvor vi håbede at et enigt børneudvalg vil bakke op om, at der skal indledes en ny dialog med det formål at skabe bedre vilkår for lærernes arbejde og dermed også børn og unges læring. Desværre ønsker hverken Venstre, konservative eller DF at skabe bedre vilkår for lærere i Gribskov og selvom vi ved, at lærerne er afgørende for den gode folkeskole.

Formand f. børneudvalget nytgribskov

 

 

 

 

 

Sisse Krøll Willemoes

nytgribskov

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *