Tillid og troen på faglighed og ordentlighed – fremfor mere registrering og kontrol i hjemmeplejen.

Skal vi have endnu mere kontrol og registrering i hjemmeplejen i Gribskov i fremtiden? Jeg mener at registrering af arbejdsopgaver, som ved eksempelvis stregkodning, tager tid fra hjælperens kerneopgaver – omsorgen, service og plejen af den ældre.

Undersøgelser igennem de seneste 5-10 år, siger tydeligt at kontrol og registreringer i hjemmeplejen ikke er med til at sikre udførelsen af en opgave. Tiden hvor New Public Management var det rette styringsredskab- er forbi – plejen af den ældre borger kan ikke styre, vejes måles og bør ikke oversvømmes i registreringer og kontrol.

Nogle siger at der skal mere kontrol til i hjemmeplejen – som løsning på at gardere sig mod at eventuelle mangler eller kontraktbrud. 

Jeg siger at registrering og kontrol entydigt opleves af de ansatte, som et bevis på mistillid fra ledelse og politikere. Er det et signal vi politisk ønsker, at sende til de ansatte der går på arbejde med lysten til at gøre en forskel for den ældre borger i Gribskov? Et arbejde der i høj grad er båret på lysten til at skabe livskvalitet for andre mennesker.

Jeg ønsker som politiker og sygeplejerske at bøje følgende budskab i neon:

Jeg har tillid de ansatte i ældreplejen og til at de løser de opgaver den ældre borger har fået visiteret. Det tror jeg, fordi jeg stoler på deres ordentlighed og deres stolthed over deres arbejde.

Jeg er IKKE tilhænger af tidskrævende kontrolsystemer der tager tid fra den ældre.

I 2019 arbejder vi udvalget Ældre og udbud, videre med den grundlaget for den hjemmepleje borgerne i Gribskov skal modtage i de kommende år. Borgere og politikere har i fællesskab peget på en hjemmepleje med værdierne, fleksibel, værdig og enkel. Vi skal forholde os til det faktum at der bliver mange flere ældre i vores kommune. Det betyder at vi er tvunget til at se på hvordan vi tilrettelægger den pleje og service vi skal yde og måden vi strukturerer den på, med samme økonomiske ramme og med den fleksibilitet som det at arbejde med mennesker kræver.

Vi arbejder ud fra partnerskabstankegangen med vores kommende leverandører af hjemmeplejen. Det betyder at vi sammen finder løsninger, der skal sikre at borgerne får den pleje de har brug for. Vi skal ikke slå nogen i hovedet med en tung kontrakt. Vi skal være fornuftige og ordentlige og finde de gode løsninger sammen med vores leverandører og vores ansatte. Selvfølgelig skal der være både eksterne og interne kommunale tilsyn, audits med stikprøvekontroller og lignende. 

Men jeg  er mere optaget af hvordan vi løbende hører hvad borgerne og deres pårørende oplever i fht. den pleje de modtager. Er de tilfredse og mener de at de får den pleje de har brug for? Vi må ikke være så naive at vi tror at vi kan registrere os ud af alt. Borgerne bliver ikke mere tilfredse af at de ansatte skal bruge tid mere på at registrere og blive kontrolleret. 

Vi skal til en af de kommende udvalgsmøder drøfte netop hvordan vi sikrer at borgerne får den hjælp de har brug for. Vi skal fortsat i udvalget være nysgerrige på intelligente og effektive løsninger, dette kunne eksempelvis være nøglebrikker, der automatisk sikrer registrering af komme – gå tider, og som kan pensionere nøgleskabe der giver ekstra køretid på vej mod et nødkald.

Vi skal værne om vores ansatte i ældreplejen og stole på deres faglighed og dømmekraft – det gør jeg.

Pernille Kromann Sams

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *