Tonny Nalepa Jensen

Jeg er af årgang 1965 – flyttede til kommunen i 1989. Her er mine børn vokset op og vores familie har altid taget del i kommunens foreningsliv, med hovedvægt på spejderbevægelsen og ridesporten. 

Jeg har altid engageret mig, om det har været i skolen, den lokale klub eller foreningsnetværk. Dette bragte mig i 2014 ind i kulturrådet samt HUC´s bestyrelse.

Jeg har siden starten af 2020 været medlem af Byrådet.

I dag har jeg 4 børnebørn i Gribskov kommune og er beskæftiget som salgschef.

1. Beskæftigelsesområdet 

FÆLLESSKABET HAR BRUG FOR ALLE – ALLE HAR BRUG FOR FÆLLESKABET.

Når borgerne møder jobcenteret, er de ofte i en trængt situation. Derfor mener jeg, at borgeren skal mødes med respekt, empati og tillid til, at vedkommende ønsker at finde en vej tilbage til arbejdsmarkedet og ønsker at bidrage til fællesskabet.

Borgeren skal kunne se meningen i den hjælp og vejledning han/hun modtager og forstå de afgørelser der træffes. Udgangspunktet i ethvert møde med den kommunale administration skal være konstruktivt og respektfuldt fra begge sider af skrivebordet. 

2. Miljø

MILJØ OG ØKONOMI SKAL VÆGTES LIGELIGT I ENHVER KOMMUNALFORRETNING.

Efter min overbevisning bør vi bestræbe os på at aflevere en kommune i en bedre miljømæssig forfatning end vi modtog den fra forrige generation. 
Derfor vil jeg arbejde for at miljø og økonomi vægtes ligeligt i de beslutninger som træffes i kommunens forvaltning. 
Gribskov kommune skal vise vejen igennem handling fremfor tale.

3. Børn

BØRN ER SAMFUNDETS GULD

Jeg har i hele mit voksenliv arbejdet med børn og unge i spejderbevægelsen og har gang på gang set, at giver man børn og unge frihed inden for en defineret ramme, så formår de at tilegne sig viden og personlig udvikling. 
Vi skal være nysgerrige på de rammer vi opsætter for både undervisning og pasning af børn og unge. Vores fornemste opgave er igennem hele deres opvækst at give dem muligheden for at blive den bedst tænkelige udgave af dem selv.