Undervisningsministeriet godkender Havregårdens økonomiske dispositioner

Pressemeddelelse

Tirsdag den 14. oktober 2014 bad Undervisningsministeriet Havregårdens bestyrelse om en redegørelse omhandlende flere økonomiske forhold på skolen.

Baggrunden fra Undervisningsministeriets henvendelse var at de havde fået en anmeldelse som stillede kritiske spørgsmål til flere af skolens økonomiske dispositioner.

Bestyrelsen indsendte 29.10.2014 svar på de rejste spørgsmål, og vedlagde det revisionsprotokollat, som bestyrelsen havde fået udarbejdet.

Mandag den 17. november modtog Havregårdens bestyrelse svar fra Undervisningsministeriet. Her skriver ministeriet at de tager bestyrelsens svar til efterretning, herunder revisionsprotokollatet, og at de ikke har yderligere bemærkninger til sagen.

Hermed frikendes skolen og forstanderen for de beskyldninger der har været rejst.

Det er derfor utrolig dejligt nu at få denne tilkendegivelse fra Undervisningsministeriet. Vi håber nu at der kan blive fuldstændig ro om Havregården og skolens drift, således at skolens ledelse og personale kan få arbejdsro til at undervise og arbejde med de børn der går på skolen.

På bestyrelsens vegne

Formand
Lone Møller

Forstander
Morten Ulrik Jørgensen

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *