Vækst i Gribskov

Den 19. marts 2019 var der udvalgsmøde i Udvikling By og Land, og det er – for os alle i udvalget – positivt at opleve den interesse der er for byggeprojekter i vores kommune.

 

Det betyder også, at vi på dette møde havde flere lokalplansforslag m.v. til behandling.

Herunder også igangsættelse af en proces for nyt plangrundlag for det tidligere Esbønderup sygehus, således at der på sigt kan skabes mulighed for beboelse og erhverv på området. Dette er – i vores verden – en god mulighed for udvikling af området og ikke mindst en mulighed for at få flere borgere til området.

Et lokalplansforslag for etagebyggeri ved Nytorv i Helsinge, hvor der kan skabes mulighed for beboelse også i stueetagen. Lokalplanen forsøger at gøre anvendelsesbestemmelserne mere fleksible, og åbner op for en boligfortætning også i Helsinge bymidte således, at Helsinge bymidte understøttes.

Du kan læse referatet fra udvalgets møde her https://www.gribskov.dk/politik/moeder-og-referater/dagsordener-og-referater/?agendaId=385820

Pernille Søndergaard formand for Udvikling, by og land

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *