Vi vil fremtidens folkeskole

børnebyerSocialdemokraterne, nytgribskov, SF og de Konservative har inviteret Venstre og DF til forhandlinger om en lokal folkeskolereform. Nytgribskov går bl.a. til forhandlingerne med følgende forslag til at udvikle skolen og styrke den faglige udvikling af elevernes læring.

Nytgribskov tror på det er lærere, ledere, forældre og ikke mindst eleverne, som bedst kan udvikle skolen. Derfor vil vi ikke detailstyre skolen, men ønsker at opstille tre klare kommunale mål for udvikling af folkeskolen. Mål, som er bredt politisk forankrede og som angiver en klar retning for skoleudviklingen.

Den pædagogiske ledelse skal styrkes på alle skoler, så ledelserne er i løbende dialog med lærere og pædagoger om udviklingen af undervisningen og den pædagogiske praksis. Derfor skal der ansættes pædagogiske udviklingsledere på alle skoler, som får den særlige ledelsesopgave, at varetage den faglige udvikling af undervisningen samt at oversætte kommunale målsætninger til praksis gennem dialog og samarbejde med pædagoger og lærere.

Forældre og elever er helt centrale aktører, når skolen skal udvikles. Derfor vil nytgribskov nedsætte et adviseryboard bestående af netop forældre og elever samt eksperter i skoleudviklingen, som skal følge og være sparringspartner for forvaltning og skoleledelser gennem hele processen.

Nytgribskov vil skabe en skole, hvor alle børn lærer mest muligt. Anvendelsen af it skal bidrage til at udfordre alle elever – faglige svage som stærke. Derfor vil vi arbejde for at etablere bedre digitale læringsmiljøer og skabe fokus på at anvende it til at udfordre og motivere alle elever.

Det er ikke nok at øge antallet af timer. Mere af det samme giver ikke nødvendigvis bedre resultater. Derfor vil børnenekomme se flere initiativer a la Haver til Maver, hvor de basale faglige færdigheder bringes i spil i konkrete virkelige aktiviteter og problemstillinger. Vi ønsker at udfordre klasseundervisningen og bringe den enkeltes elevs læring i spil i virkelige problemstillinger og udfordringer i samarbejde med fx lokale foreninger og erhvervsliv.

Nytgribskov har høje ambitioner på skoleområdet. Det vil kræve en stor og fokuseret arbejdsindsats for skolerne – derfor skal skolerne have arbejdsro. Nytgribskov vil skabe ro om skolestrukturen – og altså ikke lukke skoler eller flytte klasser til andre afdelinger.

Sisse Krøll Willemoes

Politisk formand

Kandidat for nytgribskov til kommunalvalget
Kandidat for nytgribskov til kommunalvalget

 

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *