Vi vil ikke sætte skole og lokalsamfund på prøve i 4 år

I nytgribskov glæder vi os over, at de attraktive lokalsamfund nu bliver en realitet i Ramløse. Vi har arbejdet målrettet for at skabe sammenhængende børneliv i vores mindre samfund og sikre lokale løsninger sammen med borgerne. Det bliver nu en realitet i Ramløse – og herefter forventer vi en udbredelse til vores øvrige lokalsamfund. Efter års tøven og slingrekurs kan Venstre og Trine Egetved nu endelig også tilslutte sig tankerne bag Børnebyer/attraktive lokalsamfund. Tanker om, at de bedste skoler og dagtilbud udvikles i samarbejde med lokalsamfundet og med de helt særlige lokale løsninger, som er særlige for det enkelte lokalområde. Samtidig med, at der sker en styrkelse det helhedsorienterede arbejde med børn og unge i det enkelte lokalområde.

Desværre følger den model, som Venstre og Trine Egetved fremlægger ikke gældende lovgivning og efterlader lokalsamfundet uden sikring af økonomien. Det kan desværre komme til at betyde, at Ramløse om få år står uden skole, når der ikke er sikret en bæredygtig økonomi omkring skolen. Vi må anerkende, at det er dyrere at drive to skoler end en skole på to matrikler. Derfor stillede nytgribskov ændringsforslag til den foreslåede model, som dels sikrer en bæredygtig økonomi, dels sikrer en proces, der inddrager alle relevante parter i processen; skolens ledelse, medarbejdere og bestyrelsen samt lokalråd og børnehavens bestyrelse. Ligeledes mener vi ikke, at der bør være tale om et pilotprojekt. Vi ønsker ikke, at skole og lokalsamfund skal være på prøve, men i stedet en varig løsning vedr. Ramløse skole. Desværre ønskede Venstre og Trine Egetved ikke en varig løsning omkring skolen og lokalsamfundet.

Ligeledes ønsker vi at udbrede muligheden for at lave skole med lokale løsninger og inddragelse af lokalområdet i vores øvrige lokalsamfund. Derfor stillede vi forslag om, at der ligeledes iværksættes dialoger i Tisvilde, Esrum/Esbønderup og Blistrup om interesse for lignende løsninger.

Sisse Krøll Willemoes, nytgribskov

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *