Sygeplejerskerne bør selv afgøre behovet for hjælp

Jeg er politisk optaget af vores visitationsmodel, som har vist sig ikke at favne den virkelighed, vi har blandt borgere med behov for hjælp. Jeg mener, at det er tid til nye arbejdsgange og en ny model, der i endnu højere grad sikrer, at vores plejeafhængige borgere modtager den hjælp, de har behov for, herunder borgere med demens.

Jeg vil derfor, i kølvandet på hjemtagelsen af hjemmesygeplejen, sætte netop visitationsmodellen på dagsordenen i ældreudvalget, med ønsket om at få den afløst af en model, der i højere grad tager udgangspunkt i den enkeltes behov. Den skal samtidig være gennemskuelig i sin udformning, for både leverandører og borgere i al almindelighed. Det skal ikke være raketvidenskab at finde ud af, om man modtager den hjælp man har krav på.

Pengene skal følge borgeren, så den enkelte oplever sine behov mødt og dækket.

Samtidig med en revision og forhåbentlig udskiftning af den nuværende visitationsmodel, vil jeg stille forslag om indførelse af en selvvisiterende hjemmesygepleje.

Jeg har fuld tillid til de medarbejdere, der i dag og pr. 1. maj leverer hjemmesygepleje til Gribskov- borgere og mener derfor, at det er en rigtig beslutning at give visitationsansvaret retur til den enkelte sygeplejerske. En selvvisiterende hjemmesygepleje kan være med til at gøre arbejdsgangene mere smidige og mindre bureaukratiske.

Pernille Kromann Sams

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *