Vores Gribskov – borgerens Gribskov

Et demokratisk system skal tilpasse sig borgerne; det skal facilitere fredelig sameksistens på tværs af holdninger, ønsker og behov. Det er en stor udfordring for dem, der tager ansvaret på sig at være repræsentant for mange, at tage de rigtigt beslutninger på alle borgeres vegne.
I nytgribskov insiterer vi på at det skal blive mere enkelt at engagere sig i det nære for de, der vil. Det skal være mere gennemskueligt at finde ud af, hvordan man kan bidrage med mere end sin stemme ved valget hvert 4. år.

Borgerengagement

Det skal være åbenlyst at man, som helt almindelig borger i Gribskov, har mulighed for at lægge kræfter i et lokalt projekt uden at kløjs i demokratisk bureukrati, fra små idéer til store projekter. Man skal let kunne komme i kontakt med de relevante instanser, få hjælp og vejledning i udformning af ansøgninger, få eksempler på hvordan andre har arbejdet sig vej til byrådet med en god idé, få indblik i beslutningsprocesserne så man ved, hvad man kan forvente, tilbydes netværk med andre lokale ‘iværksættere’, have en fast kontaktperson i embedsværket osv.

Muligheden for at rykke ved nogle ting i sit lokalområde er der allerede, og folk over hele kommunen får ting igennem. I nytgribskov har vi et mål om at synliggøre og ikke mindst forenkle og afdramatisere, hvordan man kan komme igennem med sine idéer. Det er stadig politikerne i byrådssalen, der tager beslutningen om hvordan vores fælles midler skal fordeles og anvendes. Men med gode, gennemarbejdede forslag fra borgerne, har de noget at arbejde videre med – dét er aktivt nærdemokrati.

Borgerinddragelse

Nytgribskov vil også gøre op med forældede, skindemokratiske rutiner i den kommunale arbejdsgang, så som offentlige høringer sent i en beslutningsprocess – det giver bare ikke mening at spilde en masse menneskers tid og kræfter, når beslutningen er så godt som taget. nytgribskov vil indføre en model, der lægger op til bredde i den tidlige arbejdsproces, for at løsninger kan blive så kvalificerede og bæredygtige som muligt. Det er en hjørnesten i partiet at nytænke vejen for konstruktivt samarbejde i alle led og lag. Der skal indkaldes interessenter og evt lokale fagfolk med forforståelse for problematikken langt tidligere i arbejdet, således at de, beslutningerne vedrører, får en reel mulighed for at få indflydelse på resultatet. Det kommer også til at betyde at endelige beslutninger i højere grad bliver taget ud fra relevante argumenter, frem for politiske ideologier og indbyrdes brydninger i byrådssalen.

Rikke Strangholt

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *